Czystość z pierwotnej natury

Każdy człowiek powinien zadbać o swoje zdrowie od podstaw. Niewątpliwie fundamentem dobrego samopoczucia jest regularne nawadnianie organizmu. Dzięki czystej wodzie z naturalnych źródeł, można zatroszczyć się o siebie i swoją kondycję. Woda Nata wychodzi naprzeciw tym potrzebom i wykorzystując wodę głębinową z czasu plejstocenu, która jest idealna dla nas i naszej witalności.

Ziemia ma już swoje lata i doskonale wszyscy wiemy, że przez cały czas swojego istnienia przeszła wiele zmian, a najnowsze czasy są jedynie kroplą w oceanie jej dziejów. Aktualnie żyjemy w erze zwanej czwartorzędem, która dzieli się na plejstocen oraz holocen. Pierwsza z epok trwała około milion lat i obejmowała wielkie zlodowacenia, inaczej nazywane glacjałami. Jest to przesuwanie się ogromnych mas lodu, które niosą za sobą bardzo duże ilości skał. W holocenie, który trwa od około 15 000 lat, żyjemy obecnie.

Dla nas wyjątkowo ważny jest plejstoceński czas epoki lodowcowej, kiedy to powstawały wody podziemne, wykorzystywane teraz w produktach Nata.

 

Plejstocen – epoka wielkich zlodowaceń

W kontekście wytwarzania wód plejstoceńskich nie może zabraknąć pojęcia zwanego interglacjałem. Jest to czas, gdy w wyniku wzrostu temperatur lodowce topiły się i cofały. Miało to wpływ na ówczesną roślinność, ponieważ flora różniła się w zależności od panujących warunków. W zimniejszym czasie występowały m.in. wierzby i brzozy karłowate, bylice, trawy, mchy i porosty. W okresie cieplejszym rosła bogata roślinność leśna, bagienna i wodna. O plejstocenie mówi się również, że jest to era wielkich ssaków, takich jak mamut włochaty, piżmowół i jeleń olbrzymi. To właśnie w tym czasie po Ziemi zaczynali chodzić pierwsi ludzie rozumni.

Jest to także okres osadzania się materiałów zostawianych przez cofający się lodowiec. W zależności od panujących warunków miały one różną formę. Surowce te mają istotne znaczenie w hydrogeologii, ponieważ stanowią podstawowe źródło zaopatrzenia w wodę.

Jak tworzy się życiodajna woda?

Woda z okresu plejstocenu powstała w czasie topnienia lodowca i musiała przejść długą drogę, aby znaleźć się w naszej butelce. Proces przygotowania wody do produkcji jest skomplikowany i czasochłonny.
Zacznijmy od tego, że wody podziemne występują w osadach piaszczysto-żwirowych, które leżą między pokładami glin zwałowych. Poziomy wodonośne mogą znajdować się na rozmaitej głębokości, różnią się swoją strukturą, czy też rozprzestrzenieniem.

Wiemy już, gdzie znajduje się woda głębinowa. Jest jeszcze kwestia tego, co musi się stać, aby była ona zmineralizowana i zdatna do picia. Przecież, podobnie jak w przypadku opadów atmosferycznych, nie ma ona takich właściwości od samego początku. Jednak przepływając przez kolejne skały i osady – woda staje się krystalicznie czysta i mineralizuje się.

Prędkość przemieszczania się wód podziemnych jest bardzo niska. Dzieje się tak, ponieważ szybkość filtracji jest zmienna, a droga wody skomplikowana i zależna od napotkanych po drodze warstw nieprzepuszczalnych np. skał. Proces ten można porównać do marszu grupy ludzi przez las. Osoby te nie mogą iść w zwartej formacji i po linii prostej. Muszą omijać rozmaite przeszkody, które napotkają na swojej drodze, takie jak drzewa lub krzewy, a każdy członek grupy przebywa inną drogę. Jest ona dłuższa niż odległość przejścia przez las po linii prostej.

Ktoś w tym momencie mógłby powiedzieć też, że zasoby, które mają setki tysięcy lat muszą się w końcu wyczerpać. Nie jest to jednak prawda, ponieważ wody znajdujące się na poziomach plejstoceńskich są częścią systemu krążenia wody w przyrodzie, który jest obiegiem stałym i zamkniętym. Woda z mórz i oceanów oraz wód powierzchniowych paruje do atmosfery, a następnie w postaci opadów wraca na lądy i oceany. Ten proces powoduje, że zasoby wód podziemnych są odnawialne.

Im głębiej tym zdrowiej?

Oczywiście, oprócz wód plejstoceńskich w Polsce znajdują się poziomy, które zostały wytworzone we wcześniejszych epokach. Jedne z nich pochodzą z trzeciorzędu, czyli okresu, który rozpoczął się ponad 20 milionów lat temu. Wody tego poziomu występują lokalnie i w większości nie przemieszczają się lub migrują bardzo powoli na niewielkich odległościach. W przeciwieństwie do wód plejstocenu nie dochodzi w nich do naturalnych procesów filtracyjnych. Ponadto mają styczność z położonymi głębiej wodami zasolonymi. Występują w nich również pyły węgla brunatnego. Nie docierają do nich opady atmosferyczne co zmniejsza ich zasobność. Wody trzeciorzędowe mają w sobie również zbyt dużo fluorków, których nie można usunąć.

Wodom epoki kredy, która rozpoczęła się około 145 milionów lat temu, także brak  naturalnych procesów filtracyjnych. Zasoby te mają kontakt z wodami o dużej zawartości fluorków i chlorków, przez co są niezdatne do picia.

Plejstoceńskie poziomy wodonośne, są niewyczerpanym źródłem dobrej i czystej wody pitnej. Jak widać – nie wszystko co najlepsze pochodzi z gór. W Polsce znajdują się również inne bogate źródła czystej wody i nie musi ona wypływać wprost ze źródełka na szczycie, aby była krystaliczna. Również na nizinnych terenach naszego kraju można znaleźć prawdziwy naturalny skarb. A naszym skarbem jest woda Nata…

Co musisz wiedzieć o źródłach Naty

Ujęcie wody Nata znajduje się na terenie Pojezierza Kaszubskiego, w strefie ochronnej rzeki Raduni. Pobiera ono wodę ze złóż, które postały 100 000 – 200 000 tysięcy lat temu. Ten czas uznaje się za najkorzystniejszy pod względem hydrologicznym dla całego plejstocenu, dzięki całkowitej ochronie przed zanieczyszczeniami.

Otwarcie mówimy o tym, że proces kształtowania się wód odbywa się w całkowicie naturalnym środowisku, dlatego tereny, na których znajduje się ujęcie wody Nata są zabezpieczone i nie ma tam ośrodków, zakładów przemysłowych, które negatywnie mogłyby wpłynąć na jakość wody.

Wszystkie te warunki przyczyniają się do tego, że jakość naszej wody jest bardzo dobra i charakteryzuje się wyważonym składem fizyczno-chemicznym. Tu należy też podkreślić, że w województwie pomorskim jest niewiele miejsc, gdzie występują tak dobroczynne wody podziemne. Zasadniczy wpływ na jakość wody Nata, którą znajdziesz na sklepowych półkach – ma teren naszego zakładu, wzorowy stan techniczny ujęcia oraz najwyższej klasy urządzenia służące do konfekcjonowania wody.