Woda
z natury
scroll

Minerały

dla zdrowia

Źródło wody NATA AQUA MINERALE, leży na dnie wielopiętrowego systemu wodonośnego, obejmującego wody podziemne, polodowcowe z epoki plejstocenu. Skład i smak wody, wynika z okresu jej pochodzenia i geologii miejsca, z którego jest wydobywana.

Plejstoceński poziom wodonośny, jest najkorzystniejszym pod względem hydrologicznym. Wody z otworów polodowcowych, pochodzą z okresu czwartorzędu ery kenozoicznej i izolowane są, od powierzchni ziemi oraz zanieczyszczeń cywilizacyjnych, pokładami glin zwałowych, które skutecznie chronią ją przed zanieczyszczeniami.

Pokaż więcej +

Plejstoceńskie

zasoby

Pierwotnie czysta, jedna z najlepszych jakościowo wód w całym kraju

Ujęcie wody usytuowane jest na granicy Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Raduni, który sąsiaduje z Kaszubskim Parkiem Krajobrazowym, który ze względu na swoje walory przyrodnicze znajduje się pod ochroną.

Woda
z głębokiego

źródła

Iły
- najlepsza izolacja
Piaski
- prowadzą wodę
Gliny zwałowe
- bardzo dobra izolacja
Filtr studzienny
Piaski gliniaste
- średnia izolacja
Iły
- najlepsza izolacja
Piaski
- prowadzą wodę
Gliny zwałowe
- bardzo dobra izolacja
Filtr studzienny
Piaski gliniaste
- średnia izolacja

Dary z natury

Kaszub

Bogactwo naturalne Kaszub, to liczne jeziora polodowcowe, które połączone rzekami, tworzą jeden z piękniejszych w Polsce szlaków wodnych oraz kompleksy leśne i liczne rezerwaty przyrody.

W tym otoczeniu, objętym ścisłą ochroną i troską lokalnej społeczności, wydobywana jest NATA AQUA MINERALE.

Dobra dla serca

niskosodowa i zbalansowana

NATA AQUA MINERALE jest wodą niskozmineralizowaną i niskosodową. Produkty z niską zawartością sodu, wskazane są dla osób z zalecaną dietą niskosodową, m.in. z nadciśnieniem tętniczym i chorobami układu krążenia.

Optymalna i zbalansowana ilość minerałów zawartych w naszej wodzie, pozwala na jej spożywanie bez ograniczeń, przez każdego z nas, w tym przez małe dzieci, osoby starsze i kobiety w ciąży. Picie dużej ilości wody niskosodowej i niskozmineralizowanej, zalecane jest osobom z chorobami układu moczowego i problemami kardiologicznymi.

Pokaż więcej +

Zobacz napoje tworzone
na bazie wody Nata Aqua Minerale

OGLĄDAJ NAPOJE NATA

Bądź z nami
na bieżąco