Projekty UE

Lonza-Nata realizuje projekty współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:


  1. Zapytanie Ofertowe nr 1/POIR 3.2.1/2017/NATA

      Zapytanie Ofertowe .pdf
      Załącznik 1 .pdf
      Załącznik 2 .doc
      Załącznik 3 .docx
      Załącznik 4 .doc

  1. Wdrożenie nowej technologii produkcji napojów w firmie Lonza-Nata Spółka Jawna

Umowa nr UDA-RPPM.01.01.02-00-287/09-00
RPO WP 2007-2013, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.2
Kwota dofinansowania: 800.000 PLN