Projekty UE

Lonza-Nata realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

  1. Wdrożenie nowej technologii produkcji napojów w firmie Lonza-Nata Spółka Jawna

Umowa nr UDA-RPPM.01.01.02-00-287/09-00
RPO WP 2007-2013, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.2
Kwota dofinansowania: 800.000 PLN