• WARTOŚCI

Misja

Celem firmy Lonza-Nata jest wspólne dążenie do ciągłego rozwoju, a miarą jej działania jest coraz lepsza jakość produktów. Przesłaniem marki jest nawiązanie do dalekowschodniej koncepcji filozoficznej o współistnieniu dwóch żywiołów: Yin i Yang. Woda sprzed tysięcy lat jest czerpana przez człowieka z jego wiedzą i najnowszą technologią. Lonza i Nata wzajemnie się uzupełniając, oferują doskonały produkt ze wspólnego źródła, adresowany do świadomego konsumenta.